Login


แนะนำการใช้งาน internet น.ศ.ปี1

แนะนำการใช้งาน internet นศ ปี1

สามารถใช้งานสัญญาณ @SUT-Wifi  ดูการเชื่อมต่อ ได้ที่เมนู service เลือก@SUT-wifi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


เชคสถานะ internet account

สามารถเชคสถานะ internet account ได้ที่ http://password.sut.ac.th (เข้าถึงได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


All Service สำหรับนศ

งานบริการสำหรับนักศึกษา (Student)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 
Home
test
PDF พิมพ์ อีเมล

แจ้งนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์คอมพิวเตอร์
        (Privacy Notice)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [11 พฤษภาคม 2565 ]


        เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนแจ้งแนวทางการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1.วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
       2. พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
       3. จัดทำสถิติการให้บริการ
       4. ติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
       5. ประเมินผลงานบุคลากร


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

       รายการข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, รหัสพนักงาน หรือรหัสนักศึกษา, อีเมล, เลขที่บัตรประชาชน, Passport ID, เบอร์โทรศัพท์ภายใน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, สังกัดหน่วยงาน,สำนักวิชา, สาขาวิชา, รูปถ่าย


       โดยจะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น หรือเว้นแต่ข้อกำหนดบังคับทางกฎหมาย ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลและระบบผู้ใช้งานส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ที่มีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ และมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล ตามสถานะเป็นพนักงาน หรือนักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ และมีการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อพ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน นักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ

       ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิ์ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ (1) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน (3) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม (7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ดังนี้ https://pdpa.sut.ac.th *กรณีขอถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ อาจส่งกระทบต่อการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ และการเข้าใช้ระบบสารสนเทศบางระบบได้

       ท่านสามารถอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ได้ที่ https://pdpa.sut.ac.th และหากมีเหตุเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานโปรดติดต่อ 1. คุณณัฐพงษ์ อรุณศรีศุภมิตร, 2. คุณเอรินทร์ ชุมใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูล ประจำหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมายเลขโทรศัพท์ : 044-224788 , 044-224781 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
PDF พิมพ์ อีเมล

 ประกาศ แจ้งเงื่อนไขการให้บริการระบบ Google workspace for education  สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา/ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 17 มกราคม 2565 ]

          


  • สามารถตรวจสอบปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Cloud ของท่านได้ที่ลิงก์
    https://drive.google.com/settings/storage

canlı bahis sitelerisultanbet  • กรณีตรวจสอบการใช้งานแล้ว มีการใช้งานพื้นที่เกิน จำนวน 15Gb โปรดเข้าลิงก์
    https://drive.google.com/drive/quota
    เพื่อตรวจสอบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ หรือไฟล์ที่ไม่จำเป็น และโปรดทำการย้ายหรือลบข้อมูล
             อนึ่ง ท่านสามารถใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud) ของ Microsoft ได้ผ่านบริการ SUT Office365 ซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บ อาทิ 1) ข้อมูลออนไลน์ (OneDrive) จำนวน 1 TB 2) จัดเก็บข้อมูลกล่องจดหมาย (E-Mail) และปฏิทิน (Calendar) จำนวน 50 Gb เป็นต้น             จึงขอเรียนผู้ใช้งานทุกท่านเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


 
PDF พิมพ์ อีเมล

 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันสำหรับการแพร่ระบาดมัลแวร์ ประเภทแรนซัมแวร์ (Ransomware)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 13 กันยายน 2563 ]

            ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมัลแวร์ ชื่อว่า แรนซัมแวร์ (Ransomware) WannaCry-WanaCrypt0r ที่เกิดการแพร่ระบาดใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกท่านรับทราบข้อมูลเบื้องต้นและสามารถรับมือได้อย่างถูกต้อง โดยมัลแวร์ แรนซัมแวร์  มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น WCry, WannaCry, WannaCrypt  เป็นต้น และมีชื่ออย่างเป็นทางการคือ WanaCrypt0r

           Ransomware เป็นมัลแวร์ (Malware) ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกับมัลแวร์ประเภทอื่น ๆ  คือ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลของผู้ใช้งานแต่อย่างใด แต่จะทำการเข้ารหัสหรือล็อกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ  ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่สามารถเปิดไฟล์ใด ๆ ได้เลยหากไฟล์เหล่านั้นถูกเข้ารหัส  ซึ่งการถูกเข้ารหัสก็หมายความว่าจะต้องใช้คีย์ในการปลดล็อคเพื่อกู้ข้อมูลคืนมา และผู้ใช้งานจะต้องทำการจ่ายเงินตามข้อความ “เรียกค่าไถ่”


การแพร่กระจาย

Ransomware มีการแพร่กระจายผ่านการ download ไฟล์จากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือจากการเปิด email ที่มีไวรัส และสามารถแพร่กระจายไปเครื่องอื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายได้ กรณีที่ windows มีช่องโหว่ และแชร์ไฟล์ผ่านระบบเครือข่าย


การป้องกัน

- ไม่ควร download โปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ  หรือโปรแกรม crack ต่างๆ
- ไม่ควรลองคลิกลิงก์ข้อความหรือโปรแกรมใด ๆ เพื่อลองทดสอบการเข้าถึง
- ไม่เปิด email , คลิ้ก link  , หรือเปิดไฟล์แนบ ที่ได้รับจากบุคคลที่ไม่รู้จัก
- อัพเดท patch windows ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ไม่ควรเปิดแชร์ไฟล์ผ่านระบบเครือข่าย
- ควรตั้งค่า windows firewall ในเครื่อง ให้ทำงานอยู่เสมอ
- ใช้ Antivirus, Anti-malware ที่มีทั่วไป
- back up ข้อมูลอยู่เสมอ และนำ backup file ข้อมูลเก็บไว้ภายนอกคอมพิวเตอร์ อาทิ cloud, external harddisk

*หากเครื่องของท่านมีอาการติด ransomware กรุณาปิดเครื่อง และไม่เชื่อมต่อสู่ระบบเครือข่าย
เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย และโปรดแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

Line: @CCS.Digitalclinic
สายด่วน : 1919 (โทรภายใน)

canlı bahis sitelerisultanbet

 
PDF พิมพ์ อีเมล

บริการ SUT g.dot พร้อมใช้งานสำหรับนักศึกษาชั้นที่ 1 แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 3 พฤษภาคม 2563 ]

            บริการ SUT g.dot ซึ่งให้บริการ อีเมล @g.sut.ac.th, Docs, Drive และอื่น ๆ พร้อมใช้งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เลขประจำตัวนักศึกษา B63xxxxx) แล้ว

            ชื่อบัญชี: เลขประจำตัวนักศึกษา@g.sut.ac.th

            รหัสผ่าน: ตัวเลข 9 ตัวของหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกในระบบทะเบียนและประเมินผล (SUT REG) โดยไม่รวมเลข “0” ทางด้านซ้ายมือสุด

            ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ >> www.gmail.com


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 4801 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Line: @CCS.Digitalclinic ​


 
PDF พิมพ์ อีเมล

ประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งาน Google Hangouts

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 17 มีนาคม 2563 ]

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ความทราบแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าว ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงได้จัดทำคู่มือการใช้งาน Google Hangout เพื่อให้คณาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่

            ทั้งนี้ หากคณาจารย์มีข้อสงสัยหรือขอรับการสนับสนุนในการใช้งาน Google Classroom สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 3030

            คลิ๊กที่นี้เพื่อ Download คู่มือ การใช้งาน Google Hangouts

            ผู้จัดทำคู่มือ: คุณสุเทพ โลหณุต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 4801 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Line: @CCS.Digitalclinic ​


 
PDF พิมพ์ อีเมล

ประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งาน Google Classroom

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 13 มีนาคม 2563 ]

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ความทราบแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าว ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงได้จัดทำคู่มือการใช้งาน Google Classroom เพื่อให้คณาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่

            https://bit.ly/2Qcj3s1

ทั้งนี้ หากคณาจารย์มีข้อสงสัยหรือขอรับการสนับสนุนในการใช้งาน Google Classroom สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 3030

            ผู้จัดทำคู่มือ: คุณสุเทพ โลหณุต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 4801 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Line: @CCS.Digitalclinic ​


 
PDF พิมพ์ อีเมล

ประชาสัมพันธ์
Microsoft Teams แพลตฟอร์มสำหรับจัด
การเรียนการสอนการะประชุมออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 10 มีนาคม 2563 ]

            Microsoft Teams แพลตฟอร์มสำหรับจัดการเรียนการสอนการประชุมออนไลน์

            ผู้ใช้ SUT Office 365 สามารถใช้บริการได้ฟรี

            ดาวน์โหลดแอป >> https://teams.microsoft.com/downloads

   


   


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 4801 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Line: @CCS.Digitalclinic ​


 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 13

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2022. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.