Login


วิธีการสมัครขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์

1. ให้ Login เข้า Website โดยใช้ Username และ Password ของ Internet Account ของคุณ ก่อนสมัครขอรับบริการทุกๆ บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ยกเว้นบริการขอ Internet Account สามารถสมัครได้ทันที)

** ระบบ Login จะอยู่บริเวณด้านขวามือบนของ Webiste หาก Login ผ่านจะมีข้อความต้อนรับแสดงขึ้นมา **

2. ไปที่เมนู Regiter เพื่อเลือกบริการที่ต้องการสมัคร

หากพบปัญหา ติดต่อได้ที่ 1919

film izle


   

แนะนำการใช้งาน internet น.ศ.ปี1

แนะนำการใช้งาน internet นศ ปี1

สามารถใช้งานสัญญาณ @SUT-Wifi ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://idm.sut.ac.th  (เข้าถึงได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


เชคสถานะ internet account

สามารถเชคสถานะ internet account ได้ที่ http://password.sut.ac.th (เข้าถึงได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


All Service สำหรับนศ

งานบริการสำหรับนักศึกษา (Student)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 
Home
test
PDF พิมพ์ อีเมล

ประชาสัมพันธ์การใช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สายสัญญาณชื่อ @SUT-Wifi
ทดแทนสัญญาณชื่อ SUT-wifi

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 1 กรกฏาคม 2562 ]

            เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย และมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สัญญาณชื่อ @SUT-Wifi ทดแทนสัญญาณเดิมชื่อ SUT-Wifi เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีความสะดวกในการเชื่อมต่อสัญญาณ หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าใช้งานสัญญาณชื่อ @SUT-Wifi ในครั้งแรกแล้ว อุปกรณ์จะจดจำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เมื่ออยู่ในบริเวณที่มีการปล่อยสัญญาณเครือข่ายไร้สายจะไม่ต้องมีการ login ใหม่ทุกครั้ง รวมถึงมีความปลอดภัยและใช้งานอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้สูงสุดถึง 5 อุปกรณ์ ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการทยอยปลดสัญญาณเดิมชื่อ SUT-Wifi ออกจากระบบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ความทราบแล้วนั้น

            ทั้งนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้งานทุกท่านโปรดเลือกเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายผ่านสัญญาณชื่อ @SUT-Wifi หากท่านพบปัญหาประการใด สามารถติดต่อได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

            1. ระบบแจ้งซ่อม : http://eccs.sut.ac.th/eccs/
            2. สายด่วน : 1919

            อนึ่ง ผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มือการจัดการและการตั้งค่า Profile ของอุปกรณ์แต่ละประเภทได้ตามเอกสารคู่มือ หรือสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามาติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารวิจัย ชั้น 1

    คู่มือวิธีการใช้งาน

            http://idm.sut.ac.th/index.php/services

    คู่มือวิธีการเชื่อมต่อ (โดยแยกประเภทการตั้งค่าตามอุปกรณ์)

            http://idm.sut.ac.th/index.php/manual

    ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ของตนเองผ่านเว็บไซต์ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://idm.sut.ac.th/index.php

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจในการบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ จักขอบคุณยิ่งผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 4801 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Line: @CCS.Digitalclinic ​


 
PDF พิมพ์ อีเมล

เรียนผู้ใช้งาน webhosting
student.sut.ac.th/personal.sut.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 4 มิถุนายน 2561 ]

            เนื่องด้วยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง ได้รับความเสียหายจากปัญหา harddisk crash จึงทำให้ระบบสารสนเทศ-เว็บไซต์บางส่วนได้รับความเสียหาย ศูนย์คอมพิวเตอร์พยายามกู้ข้อมูลและระบบสารสนเทศทั้งหมดกลับมา แต่พบปัญหาข้อมูลบางส่วนไม่สามารถนำกลับมาได้

            โดยมีผลกระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย student.sut.ac.th / personal.sut.ac.th

            ซึ่งขณะนี้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังสร้างระบบ web hosting ขึ้นมาใหม่แล้ว แต่อาจมีข้อมูลผู้ใช้งานบางท่าน อาจหายไป จากการที่ harddisk ส่วนนั้นๆ ถูกทำลาย ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ ในส่วนนี้ต้องขออภัยผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการสร้าง ftp account ขึ้นมาให้ใหม่ในระบบ ผู้ใช้งานสามารถ upload sourcecode เข้ามาใหม่ จะทำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ข้อมูลในส่วนฐานข้อมูลยังอยู่ตามปกติ)

            ในนามศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้ง


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 4801 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Line: @CCS.Digitalclinic ​


 
PDF พิมพ์ อีเมล

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริการใหม่
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi ให้มีความปลอดภัยของข้อมูลยิ่งขึ้น เพื่อทดแทนระบบ SUT-wifi

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ]

            เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย รุ่นที่ 2 ใช้ชื่อว่า @SUT-Wifi โดยจะมีความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นกว่าระบบเดิม

            ซึ่งเปิดให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้สูงสุดถึง 5 อุปกรณ์

            หากมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าใช้งาน @SUT-Wifi ในครั้งแรกแล้ว อุปกรณ์จะจดจำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ และไม่ต้องมีการ login ทุกครั้งที่ใช้งานอีกต่อไป

            อนึ่ง ผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มือการจัดการและการตั้งค่า Profile ของอุปกรณ์แต่ละประเภทได้ตามเอกสารคู่มือ จึงจะสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ @SUT-Wifi ได้

คู่มือวิธีการใช้งาน
>> "คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก"
อ่านเพิ่มเติม http://idm.sut.ac.th/index.php/services

คู่มือวิธีการเชื่อมต่อ (โดยแยกประเภทการตั้งค่าตามอุปกรณ์)
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Windows 7"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Windows 8 - 8.1"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Windows 10"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Mac OSX"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ OIS IPhone และ IPad"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Android"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Windows Phone"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ BlackBerry"
อ่านเพิ่มเติม http://idm.sut.ac.th/index.php/manual

-------->>> ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ของตนเองผ่านเว็บไซต์หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://idm.sut.ac.th/index.php

ปรึกษาปัญหาการติดตั้งและการใช้งานผ่านช่องทาง
ID Line : @CCS.Digitalclinic


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 4801 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Line: @CCS.Digitalclinic ​


 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 27

Cisco NAC Agent

Cisco NAC Agent เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Anthen เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet มหาวิทยาลัยฯ โดยการเชื่อมผ่านสาย Lan

Download Program ได้ที่นี่

    Cisco NAC 4.9.2.8 [ for Windows ]
    Cisco NAC [ for Linux ]

Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่นี่

    คู่มือ การติดตั้ง Cisco NAC Agent
    คู่มือ การ Anthen ผ่าน Cisco NAC Agent
    คู่มือ การถอน Cisco NAC Agent

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2019. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.