แจ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

ประเภทเรื่องร้องเรียน : *
Url เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม : *
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน :
รายละเอียดผู้ร้องเรียน (ข้อมูลนี้เราจะเก็บไว้เป็นความลับ)
ชื่อผู้แจ้ง / ร้องเรียน :
E-mail Address : *
เบอร์โทรศัพท์ :
to administrator@sut.ac.th

ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี