คุยกับ ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ข้อตกลงเบื้องต้น
  • ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เช่น การให้บริการหรือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ ต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใดๆ
  • ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย
  • หากต้องการให้ตอบกลับข้อความที่ท่านได้ส่งมา กรุณาระบุอีเมลล์ด้วย
ประเภท :
เรื่อง : *
โทรศัพท์ (กรณีต้องการให้ติดต่อกลับ) :
อีเมล (กรณีต้องการให้ติดต่อกลับ) :
รายละเอียด : *

* กรุณาตรวจสอบตัวตน " ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ " ก่อนส่ง
ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ