แจ้งปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต SUT-Wifi

รหัสนักศึกษา / บุคลากร : *
ชื่อสกุล : *
สถานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : *
E-mail : *
หอพักที่ :
ห้อง :
โซนหอพัก :
สถานที่อื่นๆ :
* กรุณากรอก เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ มิเช่นนั้นจะไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัด
IP Address : *
OS ของเครื่อง : *
ประเภทปัญหา :
รายละเอียดปัญหา :

*
 
พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ
Line id : @ccs.digitalclinic

หรือฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.4802-5
เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการรายละเอียดที่แจ้งทั้งหมด

หน้าถัดไปหน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด :: 749 Record Page :: 1     

ลำดับรายละเอียดวันเวลาที่แจ้งสถานะของงาน
1
B5711000 ชื...more
รอเจ้าหน้าที่รับงาน
2
B5711000 ชื...more
62/06/16-07:22:13
รอเจ้าหน้าที่รับงาน
3
b6111571 ชื...more
62/06/04-14:54:39
รอเจ้าหน้าที่รับงาน
4
B5919765 ชื...more
62/05/30-17:52:57
รอเจ้าหน้าที่รับงาน
5
D6110864 ชื...more
62/05/27-11:10:28
ดำเนินการแล้วเสร็จ
6
D5910199 ชื...more
62/05/14-07:20:06
รอเจ้าหน้าที่รับงาน
7
B6071219 ชื...more
62/05/08-18:00:00
ระหว่างดำเนินการ
8
B6072520 ชื...more
62/05/05-14:57:04
ระหว่างดำเนินการ
9
B5712861 ชื...more
62/04/29-08:05:13
ระหว่างดำเนินการ
10
B6016814 ชื...more
รอเจ้าหน้าที่รับงาน
แจ้งปัญหาโดยตรง 4802-5 (โทรศัพท์ภายใน) เวลา 08.30 - 16.30 น.
ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี