แจ้งปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต SUT-Wifi

รหัสนักศึกษา / บุคลากร : *
ชื่อสกุล : *
สถานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : *
E-mail : *
หอพักที่ :
ห้อง :
โซนหอพัก :
สถานที่อื่นๆ :
* กรุณากรอก เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ มิเช่นนั้นจะไม่ทราบตำแหน่งที่แน่ชัด
IP Address : *
OS ของเครื่อง : *
ประเภทปัญหา :
รายละเอียดปัญหา :

*
 
พิมพ์อักขระ ตามที่คุณเห็นในภาพ
Line id : mrter2012

หรือฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.4802-5
เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการรายละเอียดที่แจ้งทั้งหมด

หน้าถัดไปหน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด :: 738 Record Page :: 1     

ลำดับรายละเอียดวันเวลาที่แจ้งสถานะของงาน
1
m5842384...more
ระหว่างดำเนินการ
2
m5842384...more
61/01/10-02:19:46
ดำเนินการแล้วเสร็จ
3
253028 ชื...more
ระหว่างดำเนินการ
4
253028 ชื...more
61/01/09-08:07:02
ระหว่างดำเนินการ
5
143024 ชื...more
61/01/08-08:42:41
ระหว่างดำเนินการ
6
143024 ชื...more
61/01/05-03:44:20
ดำเนินการแล้วเสร็จ
7
m5842384...more
60/12/21-03:56:03
ดำเนินการแล้วเสร็จ
8
B6009205...more
60/12/20-02:38:57
ดำเนินการแล้วเสร็จ
9
D5610310...more
60/12/20-06:56:49
ดำเนินการแล้วเสร็จ
10
B5980666...more
60/12/19-13:42:43
ดำเนินการแล้วเสร็จ
แจ้งปัญหาโดยตรง 4802-5 (โทรศัพท์ภายใน) เวลา 08.30 - 16.30 น.
ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี