Login

Home /  Helpdesk /  วิธีแก้ปัญหาคอมพิวตอร์ FAQ's
test
วิธีแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รวมคำถามที่พบบ่อยๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# วันที่ ผู้ชม
1 จันทร์, 08 ตุลาคม 2012 5781
2 จันทร์, 08 ตุลาคม 2012 6738
3 จันทร์, 08 ตุลาคม 2012 11759
4 ศุกร์, 16 มีนาคม 2007 2944
5 ศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2006 8365
6 ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2006 2651
7 พฤหัสบดี, 13 กรกฏาคม 2006 3552
8 พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2006 3724
9 จันทร์, 20 มีนาคม 2006 3277
10 ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2005 4973
11 พฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2005 76461
12 พุธ, 23 พฤศจิกายน 2005 49771
13 อังคาร, 22 พฤศจิกายน 2005 4102
14 จันทร์, 21 พฤศจิกายน 2005 6996
15 อาทิตย์, 20 พฤศจิกายน 2005 4362
16 เสาร์, 19 พฤศจิกายน 2005 4354
17 ศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2005 2050
18 พฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2005 3234
19 พุธ, 16 พฤศจิกายน 2005 3006
20 อังคาร, 15 พฤศจิกายน 2005 6837
21 เสาร์, 05 พฤศจิกายน 2005 2743
22 ศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2005 6086
23 พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2005 1901
24 พุธ, 02 พฤศจิกายน 2005 8651
25 อังคาร, 01 พฤศจิกายน 2005 3840
26 จันทร์, 31 ตุลาคม 2005 3967
27 พุธ, 12 พฤษภาคม 2004 19058
28 อังคาร, 11 พฤษภาคม 2004 26026

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2022. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.