Login
Home /  Helpdesk /  วิธีแก้ปัญหาคอมพิวตอร์ FAQ's
test
วิธีแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รวมคำถามที่พบบ่อยๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# วันที่ ผู้ชม
1 จันทร์, 08 ตุลาคม 2012 5369
2 จันทร์, 08 ตุลาคม 2012 6237
3 จันทร์, 08 ตุลาคม 2012 11243
4 ศุกร์, 16 มีนาคม 2007 2652
5 ศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2006 7882
6 ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2006 2425
7 พฤหัสบดี, 13 กรกฏาคม 2006 3389
8 พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2006 3345
9 จันทร์, 20 มีนาคม 2006 2904
10 ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2005 4505
11 พฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2005 66228
12 พุธ, 23 พฤศจิกายน 2005 38511
13 อังคาร, 22 พฤศจิกายน 2005 3692
14 จันทร์, 21 พฤศจิกายน 2005 6439
15 อาทิตย์, 20 พฤศจิกายน 2005 4083
16 เสาร์, 19 พฤศจิกายน 2005 3562
17 ศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2005 1796
18 พฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2005 2900
19 พุธ, 16 พฤศจิกายน 2005 2479
20 อังคาร, 15 พฤศจิกายน 2005 6514
21 เสาร์, 05 พฤศจิกายน 2005 2481
22 ศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2005 4989
23 พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2005 1626
24 พุธ, 02 พฤศจิกายน 2005 7169
25 อังคาร, 01 พฤศจิกายน 2005 3568
26 จันทร์, 31 ตุลาคม 2005 3768
27 พุธ, 12 พฤษภาคม 2004 17972
28 อังคาร, 11 พฤษภาคม 2004 24467

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2021. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.