Login
Home /  Helpdesk /  วิธีแก้ปัญหาคอมพิวตอร์ FAQ's
test
วิธีแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ รวมคำถามที่พบบ่อยๆ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# วันที่ ผู้ชม
1 จันทร์, 08 ตุลาคม 2012 5225
2 จันทร์, 08 ตุลาคม 2012 6157
3 จันทร์, 08 ตุลาคม 2012 11130
4 ศุกร์, 16 มีนาคม 2007 2620
5 ศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2006 7818
6 ศุกร์, 14 กรกฏาคม 2006 2403
7 พฤหัสบดี, 13 กรกฏาคม 2006 3365
8 พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2006 3240
9 จันทร์, 20 มีนาคม 2006 2832
10 ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2005 4364
11 พฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2005 62875
12 พุธ, 23 พฤศจิกายน 2005 36645
13 อังคาร, 22 พฤศจิกายน 2005 3583
14 จันทร์, 21 พฤศจิกายน 2005 6254
15 อาทิตย์, 20 พฤศจิกายน 2005 4028
16 เสาร์, 19 พฤศจิกายน 2005 3438
17 ศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2005 1764
18 พฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2005 2813
19 พุธ, 16 พฤศจิกายน 2005 2348
20 อังคาร, 15 พฤศจิกายน 2005 6455
21 เสาร์, 05 พฤศจิกายน 2005 2433
22 ศุกร์, 04 พฤศจิกายน 2005 4698
23 พฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2005 1587
24 พุธ, 02 พฤศจิกายน 2005 6841
25 อังคาร, 01 พฤศจิกายน 2005 3494
26 จันทร์, 31 ตุลาคม 2005 3735
27 พุธ, 12 พฤษภาคม 2004 17816
28 อังคาร, 11 พฤษภาคม 2004 24104

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2020. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.