Login


วิธีการสมัครขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์

1. ให้ Login เข้า Website โดยใช้ Username และ Password ของ Internet Account ของคุณ ก่อนสมัครขอรับบริการทุกๆ บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ยกเว้นบริการขอ Internet Account สามารถสมัครได้ทันที)

** ระบบ Login จะอยู่บริเวณด้านขวามือบนของ Webiste หาก Login ผ่านจะมีข้อความต้อนรับแสดงขึ้นมา **

2. ไปที่เมนู Regiter เพื่อเลือกบริการที่ต้องการสมัคร

หากพบปัญหา ติดต่อได้ที่ 1919

film izle


   

แนะนำการใช้งาน internet น.ศ.ปี1

แนะนำการใช้งาน internet นศ ปี1

สามารถใช้งานสัญญาณ @SUT-Wifi ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://idm.sut.ac.th  (เข้าถึงได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


เชคสถานะ internet account

สามารถเชคสถานะ internet account ได้ที่ http://password.sut.ac.th (เข้าถึงได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


All Service สำหรับนศ

งานบริการสำหรับนักศึกษา (Student)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 
Home /  การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยฯ
test
PDF พิมพ์ อีเมล

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริการใหม่
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi ให้มีความปลอดภัยของข้อมูลยิ่งขึ้น เพื่อทดแทนระบบ SUT-wifi

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ]

            เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย รุ่นที่ 2 ใช้ชื่อว่า @SUT-Wifi โดยจะมีความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นกว่าระบบเดิม

            ซึ่งเปิดให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้สูงสุดถึง 5 อุปกรณ์

            หากมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าใช้งาน @SUT-Wifi ในครั้งแรกแล้ว อุปกรณ์จะจดจำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ และไม่ต้องมีการ login ทุกครั้งที่ใช้งานอีกต่อไป

            อนึ่ง ผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มือการจัดการและการตั้งค่า Profile ของอุปกรณ์แต่ละประเภทได้ตามเอกสารคู่มือ จึงจะสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ @SUT-Wifi ได้

คู่มือวิธีการใช้งาน
>> "คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก"
อ่านเพิ่มเติม http://idm.sut.ac.th/index.php/services

คู่มือวิธีการเชื่อมต่อ (โดยแยกประเภทการตั้งค่าตามอุปกรณ์)
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Windows 7"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Windows 8 - 8.1"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Windows 10"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Mac OSX"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ OIS IPhone และ IPad"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Android"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ Windows Phone"
>> "การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับ BlackBerry"
อ่านเพิ่มเติม http://idm.sut.ac.th/index.php/manual

-------->>> ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ของตนเองผ่านเว็บไซต์หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://idm.sut.ac.th/index.php

ปรึกษาปัญหาการติดตั้งและการใช้งานผ่านช่องทาง
ID Line : @CCS.Digitalclinic


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 4801 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Line: @CCS.Digitalclinic ​


 

Cisco NAC Agent

Cisco NAC Agent เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Anthen เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet มหาวิทยาลัยฯ โดยการเชื่อมผ่านสาย Lan

Download Program ได้ที่นี่

    Cisco NAC 4.9.2.8 [ for Windows ]
    Cisco NAC [ for Linux ]

Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่นี่

    คู่มือ การติดตั้ง Cisco NAC Agent
    คู่มือ การ Anthen ผ่าน Cisco NAC Agent
    คู่มือ การถอน Cisco NAC Agent

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2019. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.