Login


วิธีการสมัครขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์

1. ให้ Login เข้า Website โดยใช้ Username และ Password ของ Internet Account ของคุณ ก่อนสมัครขอรับบริการทุกๆ บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ (ยกเว้นบริการขอ Internet Account สามารถสมัครได้ทันที)

** ระบบ Login จะอยู่บริเวณด้านขวามือบนของ Webiste หาก Login ผ่านจะมีข้อความต้อนรับแสดงขึ้นมา **

2. ไปที่เมนู Regiter เพื่อเลือกบริการที่ต้องการสมัคร

หากพบปัญหา ติดต่อได้ที่ 1919

film izle


   

แนะนำการใช้งาน internet น.ศ.ปี1

แนะนำการใช้งาน internet นศ ปี1

สามารถใช้งานสัญญาณ @SUT-Wifi ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://idm.sut.ac.th  (เข้าถึงได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


เชคสถานะ internet account

สามารถเชคสถานะ internet account ได้ที่ http://password.sut.ac.th (เข้าถึงได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


All Service สำหรับนศ

งานบริการสำหรับนักศึกษา (Student)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 
Home /  ระบบเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย พร้อมการลงทะเบียน Mac Address อัติโนมัติ (@SUT-Wifi)
test
ระบบเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย พร้อมการลงทะเบียน Mac Address อัติโนมัติ (@SUT-Wifi)

ระบบเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย
พร้อมการลงทะเบียน Mac Address อัติโนมัติ (@SUT-Wifi)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ]

            โครงการ @SUT-Wifi หรือระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (แบบปลอดภัย) เปิดให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และอุปกรณ์ไร้สาย ตามมาตราฐาน IEEE802.1a, g, n, ac

            @SUT-Wifi มีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตราฐาน 802.1X มีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ WPA/WPA2 Enterprise เพื่อเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน internet พร้อมทั้งมีการลงทะเบียน MAC Address ของอุปกรณ์อัตโนมัติ (สามารถใช้งานสูงสุด 5 อุปกรณ์) ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยจับสัญญาณ @SUT-Wifi และใช้ Internet Account login เข้าใช้งาน (จะต้องมีการสร้าง profile การเชื่อมต่อให้แต่ละอุปกรณ์) ซึ่งอุปกรณ์ไร้สาย จะจดจำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ **ไม่ต้องมีการ login ที่หน้าเว็บเพจอีกต่อไป

            ผู้ใช้งานควรศึกษาการจัดการอุปกรณ์และการตั้งค่า Profile ของอุปกรณ์แต่ละประเภทได้ตามเอกสารในคู่มือ

WPA Vs Web-based Authentication.

            เดิมทีการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นลักษณะ Web-based Authentication กล่าวคือ มีการให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนผ่านหน้าเว็บเพจ ซึ่งไม่ค่อยมีความปลอดภัย และอุปกรณ์มีการ associate เข้ากับระบบ แม้ไม่ได้มีการยืนยันตัวตน ทำให้อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายต้องทำงานหนัก ซึ่งจะต้องให้บริการผู้ใช้งาน และ associate กับอุปกรณ์ที่ไม่มีการใช้งานตลอดเวลา รวมถึง จะมีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล.

            WPA เป็นการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายแบบมีการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งเป็นมาตราฐานความปลอดภัยที่สูงกว่า รับรองการเข้ารหัสแบบ Advance Encryption Standard ด้วย คีย์ ขนาด 128, 192 หรือ 256 บิต จึงมีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูง แต่กระบวนการ connect จะมีความซับซ้อนมากกว่า.

วิธีการใช้งาน

  • จับสัญญาณ @SUT-Wifi และเข้าสู่ระบบด้วย Internet Account จากนั้นตั้งค่าอุปกรณ์ตามคู่มือแต่ละประเภท
  • เมื่อ connect สัญญาณ @SUT-Wifi ได้แล้ว ระบบจะลงทะเบียน MAC Address ของอุปกรณ์อัตโนมัติ
  • สามารถใช้งานได้สูงสุด 5 อุปกรณ์ต่อหนึ่งบัญชี internet account ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ ได้ที่เมนู "DEVICE MANAGEMENT-> Secure Wifi (@SUT-Wifi)"

ข้อกำหนดการใช้งาน

  • ยกเลิกการ login หน้าเว็บเพจ
  • สามารถใช้งานได้สูงสุด 5 อุปกรณ์ต่อหนึ่งบัญชี internet account กรณีมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการอุปกรณ์ โดยลบอุปกรณ์เก่าออกจากระบบก่อน จึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ใหม่ได้
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถยกเลิกการให้บริการบัญชีที่มีพฤติกรรมการใช้งานที่กระทบต่อ Network Security ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและดำเนินการตามกฎหมายการใช้งานทั้งหมดจะถูกเก็บ log ตามกฏหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ.คอมพิวเตอร์ 2560

ตารางการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 4801 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Line: @CCS.Digitalclinic ​


 

Cisco NAC Agent

Cisco NAC Agent เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Anthen เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet มหาวิทยาลัยฯ โดยการเชื่อมผ่านสาย Lan

Download Program ได้ที่นี่

    Cisco NAC 4.9.2.8 [ for Windows ]
    Cisco NAC [ for Linux ]

Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่นี่

    คู่มือ การติดตั้ง Cisco NAC Agent
    คู่มือ การ Anthen ผ่าน Cisco NAC Agent
    คู่มือ การถอน Cisco NAC Agent

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2019. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.