test
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • พิมพ์

  เรียนผู้ใช้งาน webhosting
  student.sut.ac.th/personal.sut.ac.th

  ข่าวประชาสัมพันธ์ : [ 4 มิถุนายน 2561 ]

              เนื่องด้วยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง ได้รับความเสียหายจากปัญหา harddisk crash จึงทำให้ระบบสารสนเทศ-เว็บไซต์บางส่วนได้รับความเสียหาย ศูนย์คอมพิวเตอร์พยายามกู้ข้อมูลและระบบสารสนเทศทั้งหมดกลับมา แต่พบปัญหาข้อมูลบางส่วนไม่สามารถนำกลับมาได้

              โดยมีผลกระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย student.sut.ac.th / personal.sut.ac.th

              ซึ่งขณะนี้ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังสร้างระบบ web hosting ขึ้นมาใหม่แล้ว แต่อาจมีข้อมูลผู้ใช้งานบางท่าน อาจหายไป จากการที่ harddisk ส่วนนั้นๆ ถูกทำลาย ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ ในส่วนนี้ต้องขออภัยผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการสร้าง ftp account ขึ้นมาให้ใหม่ในระบบ ผู้ใช้งานสามารถ upload sourcecode เข้ามาใหม่ จะทำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ข้อมูลในส่วนฐานข้อมูลยังอยู่ตามปกติ)

              ในนามศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้ง


  ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
  บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  โทรศัพท์ 4801 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Line: @CCS.Digitalclinic ​