Login

Home /  Photo Gallery
test
Gallery คลังภาพกิจกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์


อธิการบดี และทีมบริหาร มทส. ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์ PDF พิมพ์ อีเมล

Description 2 สิงหาคม 2560 อธิการบดี และทีมบริหาร มทส. ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน ณ ห้องประชุมสารพิพัฒน์ และเข้าเยี่ยมชมห้อง Internet Data Center ชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมโครงการ มทส. รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัย PDF พิมพ์ อีเมล

Description 19 กรกฎาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 600 ดอก เพื่อร่วมโครงการ มทส. ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัย จำนวนทั้งสิ้น 27,999 ดอก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายจัดการสาธิตการใช้งานโปรแกรม PDF Element 6 PDF พิมพ์ อีเมล


Description 17 กรกฏาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายจัดการสาธิตการใช้งานโปรแกรม PDF Element 6 แก่บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน สำหรับการอ่าน แก้ไข สร้างและการจัดการเอกสาร PDF ณ ห้องประชุมสารพิพัฒน์ ชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม...
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ PDF พิมพ์ อีเมล

Description 11 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์, คุณกฤช กุลนาวิน หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคุณราตรี เวชวิริยกุล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมสารพิพัฒน์ และได้นำเข้าศึกษาดูงานห้อง Internet Data Center ชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม...
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง PDF พิมพ์ อีเมล

Description 7 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์, คุณกฤช กุลนาวิน หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคุณราตรี เวชวิริยกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมสารพิพัฒน์ และได้นำเข้าศึกษาดูงานห้อง Internet Data Center ชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 7

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2022. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.