Login
Home /  Photo Gallery
test
Gallery คลังภาพกิจกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์


อธิการบดี และทีมบริหาร มทส. ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์ PDF พิมพ์ อีเมล

Description 2 สิงหาคม 2560 อธิการบดี และทีมบริหาร มทส. ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน ณ ห้องประชุมสารพิพัฒน์ และเข้าเยี่ยมชมห้อง Internet Data Center ชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมโครงการ มทส. รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัย PDF พิมพ์ อีเมล

Description 19 กรกฎาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 600 ดอก เพื่อร่วมโครงการ มทส. ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัย จำนวนทั้งสิ้น 27,999 ดอก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายจัดการสาธิตการใช้งานโปรแกรม PDF Element 6 PDF พิมพ์ อีเมล


Description 17 กรกฏาคม 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายจัดการสาธิตการใช้งานโปรแกรม PDF Element 6 แก่บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน สำหรับการอ่าน แก้ไข สร้างและการจัดการเอกสาร PDF ณ ห้องประชุมสารพิพัฒน์ ชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม...
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ PDF พิมพ์ อีเมล

Description 11 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์, คุณกฤช กุลนาวิน หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคุณราตรี เวชวิริยกุล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมสารพิพัฒน์ และได้นำเข้าศึกษาดูงานห้อง Internet Data Center ชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม...
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง PDF พิมพ์ อีเมล

Description 7 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์, คุณกฤช กุลนาวิน หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคุณราตรี เวชวิริยกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมสารพิพัฒน์ และได้นำเข้าศึกษาดูงานห้อง Internet Data Center ชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 7

Cisco NAC Agent

Cisco NAC Agent เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Anthen เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet มหาวิทยาลัยฯ โดยการเชื่อมผ่านสาย Lan

Download Program ได้ที่นี่

    Cisco NAC 4.9.2.8 [ for Windows ]
    Cisco NAC [ for Linux ]

Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่นี่

    คู่มือ การติดตั้ง Cisco NAC Agent
    คู่มือ การ Anthen ผ่าน Cisco NAC Agent
    คู่มือ การถอน Cisco NAC Agent

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2020. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.