Login

Home /  บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ /  SUT Net
test
SUTNet PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
SUT Net

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ SUTnet

มีลักษณะเป็นแบบ 10 Gigabit Ethernet (GbE) ที่มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงถึง 10 Gbps มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายในลักษณะกระจายออกจากศูนย์กลาง (Star) การติดต่อสื่อสารระหว่างอาคารหลักจะใช้สายใยแก้วนำแสงชนิดโหนดเดียว (Single Mode Fibre Optic Cable) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สลับสัญญาณหลักของระบบ(Core Switch) ที่ประจำอยู่ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์  (อาคารวิจัย  ชั้น 2)  และ อาคารรัฐสีมาคุณากร ชั้น 4  ไปยัง อาคารต่างๆ 

การใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ใช้ภายในอาคารจะมีช่องสำหรับเชื่อมต่อ (RJ-45 Modular Jack) เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเข้ากับระบบเครือข่ายผ่านทางอุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำชั้น/โซน (switch) โดยที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จะเชื่อมต่อเข้ากับ Switch หลักประจำอาคาร (Edge Switch) โดยสายทองแดงตีเกลียว และ/หรือสายใยแก้วนำแสง ในปัจจุบันมีจุดให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย มากกว่า 2,500 จุด และจุดให้บริการ Access Point มากกว่า 1,500 จุด ทั่วมหาวิทยาลัย  เพื่อรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต จะใช้ช่องทาง (Gateway) ทั้งหมดจำนวน 2 ช่องทาง โดยใช้การเชื่อมโยงแบบสายใยแก้วนำแสงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ได้แก่


1. ช่องทางของเครือข่ายสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (Uninet) ความเร็ว 10 Gb โดยมีสถาบันการศึกษาในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่างเชื่อมต่อด้วยประมาณ 11 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ. นครราชสีมา จ. สุรินทร์
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และสุรินทร์

2. ช่องทางของเครือข่ายเอกชน ใช้บริการ internet ของ Internet Service Provider  (Domestic 6 Gbps/International 3 Gbps)


ระเบียบการใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย

*ระเบียบและข้อควรปฏิบัติ ว่าด้วยการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์- มหาวิทยาลัยฯ (SUT-Net)

* ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551


วิธีการ Authen ผ่านระบบ Lan

การ Authen ด้วยกระบวนการ 802.1x  (dot1.x)

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาย LAN ต่อผ่าน outlet ต่างๆ จำเป็นต้องตั้งค่าการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน internet  เป็นวิธีการแบบ 802.1x ซึ่งจะมีความปลอดภัย เนื่องจากมีการเข้ารหััสข้อมูล และมีความสะดวกมากกว่าเดิม กล่าวคือไม่ต้อง Login ก่อนเข้าใช้งานเครื่องทุกครั้ง (แต่ต้องมีการตั้ง Profile การเชื่อมต่อในครั้งแรก ) เครื่องคอมพิวเตอร์จะจดจำ Profile การเชื่อมต่อนี้ และ Login เข้้าใช้งาน Internet อัตโนมัติ

วิธีการเชื่อมต่อแบบ 802.1x

ลงทะเบียบขอ internet account 

 • บุคลากร (เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานประจำ), นักศึกษา
  1. เข้าไปที่ " Website ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส." (http://ccs.sut.ac.th) คลิ๊กที่ข้อความ " Go to Website " ที่บริเวณด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก ของ Website ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส.
  2. คลิ๊กที่รูป " กุญแจ Login " ที่บริเวณขวามือบนสุดของ Website เพื่อทำการ Login เข้า Website ก่อนจะทำการสมัครขอรับบริการ
  3. จะมี " Popup Login " ปรากฎขึ้นมา ให้กรอรก " ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน โดยใช้ Useranme และ Password Internet Account ของคุณ (ตัวเดียวกันกับที่คุณใช้ Anthen Wifi มทส.) " แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม " เข้าสู่ระบบ "
  4. ไปที่หัวข้อเมนู " Register " ที่อยู่บริเวณด้านบนของ Website คลิ๊กเลือกหัวข้อ " Internet Account (Lan & Wifi) "
  5. จะเข้าสู่หน้าจอ " ลงทะเบียนขอ INTERNET ACCOUNT " ให้คณทำการกรอกรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์มขอรับบริการดังกล่าว เมื่อเสร็จแล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม " Submitจะมีแท็บแบบฟอร์มสำหรับบุคลากร และ นักศึกษา กรุณาเลือกแท็บให้ถูกต้อง
  6. เป็นอันว่าการทะเบียบของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะได้ดำเนินการต่อไป และ " จะทำการติดต่อกลับไปทาง E-mail ที่คุณให้ไว้ "

หรือ " คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอรับบริการ SUTnet (Internet Account) "

 • ผู้ช่วยสอน, นักวิจัย, ลูกจ้างชั่วคราว และหน่วยงานที่ต้องการมี Internet Account แบบชั่วคราว
  1. เข้าไปที่ " Web Site ของศูนย์คอมพิวเตอร์ " (http://ccs.sut.ac.th)
  2. ที่หน้าแรก ด้านซ้ายมือจะมี " Menu Download " คลิ๊กเลือก " แบบฟอร์มขอรับบริการ "
  3. จะเข้าสู่หน้าจอ " Download แบบฟอร์มขอรับบริการจากศูนย์คอมพิวเตอร์ " ที่หัวข้อ " แบบฟอร์มขอรับบริการ งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ " ให้ Download " ลำดับที่ 5 แบบขอรับบริการ Internet (อาจารย์พิเศษ, ลูกจ้าง, ผู้ช่วยสอน) "

หรือ " ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ Internet Account แบบชั่วคราว ได้ที่ปุ่มนี่ "

หมายเหตุ

บริการ SUTnet หรือ SUTwifi เป็นบริการที่ใช้ Internet Account ตัวเดียวกัน เพียงแต่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการใช้งาน ดังนั้น ท่านลงทะเบียนขอรับบริการครั้งเดียวจะสามารถใช้ได้ทั้ง SUTnet(InternetสายLan) และ SUTwifi(Internetไร้สาย)


บริการ Password.sut.ac.th

หาก ท่านต้องการตรวจสอบ Internet Account, Reset Password ของ Internet Acount และ เปลี่ยน Password ของ Internet Account สามารถทำได้ที่ http://password.sut.ac.th แล้วเลือกเมนูที่ต้องการทำทางด้านขวามือ บริเวณ Select Menu ได้แก่

  • Change Password : เปลี่ยน Password ของ Internet Account ของท่าน
  • Reset Password : Reset Password ของ Internet Account ของท่านให้กลับไปค่าเดิม
  • Test Account : ทดสอบ Internet Account ของท่านว่าสามารถใช้ได้หรือไม่


แนวปฏิบัติการขอขยายจุดเชื่อมต่อตามหน่วยงานต่างๆ

  • โปรดแจ้งเป็นหนังสือบันทึกข้อความ ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน ส่งมายังศูนย์คอมพิวเตอร์

การแจ้งซ่อมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายฯ

  • แจ้งซ่อม Online ได้ที่ ระบบแจ้งซ่อม Online (http://eccs.sut.ac.th)
  • ติดตามผลการแจ้งซ่อมที่ Call Center โทร. 1919


บริการสำหรับ

  • บุคลากร (Staff)
  • นักศึกษา (Student)

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

  • 4802 - 08 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2023. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.