Login

Home /  บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ /  SUT Net
test
SUT-Net PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
SUT Net

รับผิดชอบโดย : ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Description กำกับดูแลระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและเครื่องแม่ข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบเครือข่าย พร้อมกับให้บริการเชื่อมต่อขยายจุดบริการ และการซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยได้

นโยบาย และแผนการดำเนินงาน การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  • ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีโอกาสใช้ SUTnet อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  • สนับสนุนและเสริมศักยภาพนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปรับเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่การสอนแบบ Technology-Based Education
  • สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีศักยภาพสูงสามารถตอบสนองทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
  • วางแผนซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทุกปี โดยการจัดตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีศักยภาพสูงสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศได้
  • เปิดให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียบขอรับบริการ

 • บุคลากร (เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานประจำ), นักศึกษา
  1. เข้าไปที่ " Website ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส." (http://ccs.sut.ac.th) คลิ๊กที่ข้อความ " Go to Website " ที่บริเวณด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก ของ Website ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส.
  2. คลิ๊กที่รูป " กุญแจ Login " ที่บริเวณขวามือบนสุดของ Website เพื่อทำการ Login เข้า Website ก่อนจะทำการสมัครขอรับบริการ
  3. จะมี " Popup Login " ปรากฎขึ้นมา ให้กรอรก " ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน โดยใช้ Useranme และ Password Internet Account ของคุณ (ตัวเดียวกันกับที่คุณใช้ Anthen Wifi มทส.) " แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม " เข้าสู่ระบบ "
  4. ไปที่หัวข้อเมนู " Register " ที่อยู่บริเวณด้านบนของ Website คลิ๊กเลือกหัวข้อ " Internet Account (Lan & Wifi) "
  5. จะเข้าสู่หน้าจอ " ลงทะเบียนขอ INTERNET ACCOUNT " ให้คณทำการกรอกรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์มขอรับบริการดังกล่าว เมื่อเสร็จแล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม " Submitจะมีแท็บแบบฟอร์มสำหรับบุคลากร และ นักศึกษา กรุณาเลือกแท็บให้ถูกต้อง
  6. เป็นอันว่าการทะเบียบของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะได้ดำเนินการต่อไป และ " จะทำการติดต่อกลับไปทาง E-mail ที่คุณให้ไว้ "

หรือ " คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอรับบริการ SUTnet (Internet Account) "

 • ผู้ช่วยสอน, นักวิจัย, ลูกจ้างชั่วคราว และหน่วยงานที่ต้องการมี Internet Account แบบชั่วคราว
  1. เข้าไปที่ " Web Site ของศูนย์คอมพิวเตอร์ " (http://ccs.sut.ac.th)
  2. ที่หน้าแรก ด้านซ้ายมือจะมี " Menu Download " คลิ๊กเลือก " แบบฟอร์มขอรับบริการ "
  3. จะเข้าสู่หน้าจอ " Download แบบฟอร์มขอรับบริการจากศูนย์คอมพิวเตอร์ " ที่หัวข้อ " แบบฟอร์มขอรับบริการ งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ " ให้ Download " ลำดับที่ 5 แบบขอรับบริการ Internet (อาจารย์พิเศษ, ลูกจ้าง, ผู้ช่วยสอน) "

หรือ " ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ Internet Account แบบชั่วคราว ได้ที่ปุ่มนี่ "

หมายเหตุ

บริการ SUTnet หรือ SUTwifi เป็นบริการที่ใช้ Internet Account ตัวเดียวกัน เพียงแต่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการใช้งาน ดังนั้น ท่านลงทะเบียนขอรับบริการครั้งเดียวจะสามารถใช้ได้ทั้ง SUTnet(InternetสายLan) และ SUTwifi(Internetไร้สาย)

ดาวน์โหลดระเบียบปฏิบัติ

  1. เข้าไปที่ " Web Site ของศูนย์คอมพิวเตอร์ " (http://ccs.sut.ac.th)
  2. ที่หน้าแรก ด้านซ้ายมือจะมี " Menu Download " คลิ๊กเลือก " ระเบียบการปฏิบัติ "
  3. จะเข้าสู่หน้าจอ " Download ระเบียบการปฏิบัติ " ให้ Download " ลำดับที่ 2 (ร่าง) ระเบียบและข้อควรปฏิบัติ ว่าด้วยการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์-มหาวิทยาลัยฯ "

หรือ " ดาวน์โหลด (ร่าง) ระเบียบและข้อควรปฏิบัติว่าด้วยการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มทส. ได้ที่ปุ่มนี่ "

แนวปฏิบัติการขอขยายจุดเชื่อมต่อตามหน่วยงานต่างๆ

  • โปรดแจ้งเป็นหนังสือผ่านหัวหน้าหน่วยงาน ส่งมายังศูนย์คอมพิวเตอร์

การแจ้งซ่อมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายฯ

  • แจ้งซ่อม Online ได้ที่ ระบบแจ้งซ่อม Online (http://eccs.sut.ac.th)
  • ติดตามผลการแจ้งซ่อมที่ Call Center โทร. 1919

บริการ Password.sut.ac.th

หาก ท่านต้องการตรวจสอบ Internet Account, Reset Password ของ Internet Acount และ เปลี่ยน Password ของ Internet Account สามารถทำได้ที่ http://password.sut.ac.th แล้วเลือกเมนูที่ต้องการทำทางด้านขวามือ บริเวณ Select Menu ได้แก่

  • Change Password : เปลี่ยน Password ของ Internet Account ของท่าน
  • Reset Password : Reset Password ของ Internet Account ของท่านให้กลับไปค่าเดิม
  • Test Account : ทดสอบ Internet Account ของท่านว่าสามารถใช้ได้หรือไม่

บริการสำหรับ

  • บุคลากร (Staff)
  • นักศึกษา (Student)

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

  • 4802 - 08 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 

Cisco NAC Agent

Cisco NAC Agent เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Anthen เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet มหาวิทยาลัยฯ โดยการเชื่อมผ่านสาย Lan

Download Program ได้ที่นี่

    Cisco NAC 4.9.2.8 [ for Windows ]
    Cisco NAC [ for Linux ]

Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่นี่

    คู่มือ การติดตั้ง Cisco NAC Agent
    คู่มือ การ Anthen ผ่าน Cisco NAC Agent
    คู่มือ การถอน Cisco NAC Agent

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2018. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.