test
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งเลื่อนการปรับปรุงระบบเครือข่าย พิมพ์
  User Rating: / 0
  แย่ดีที่สุด 
  เขียนโดย Administrator   
  วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2014 เวลา 08:50 น.

  ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่าย

  เรื่อง : ท่านผู้ใช้งาน Internet ทุกท่าน

  เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ จะทำการปรับปรุงระบบ - เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายรวมถึง Storage Server และ ระบบ Virtual Server ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 เลื่อนเป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (ตั้งแต่เวลา 20.00 - 21.00 น.) ทั้งนี้จะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้งาน Internet และ ระบบสารสนเทศหมดได้ชั่วคราว

  จึงเรียนมาเพื่อนทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


   ฝากประชาสัมพันธ์โดย
   ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวตอร์
   ศูนย์คอมพิวเตอร์

   แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:21 น.