test
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาจ้างงานในช่วงปิดภาคการศึกษา 3/2556 พิมพ์
  User Rating: / 0
  แย่ดีที่สุด 
  เขียนโดย Administrator   
  วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 08:31 น.

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาจ้างงานในช่วงปิดภาคการศึกษา 3/2556
  (21 เมษายน - 27 มิถุนายน 2557)

  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ในอัตราค่าจ้าง วัน ละ 280 บาท / คน) จำนวน 47 วัน

  ลำดับที่ 1 - 20 ให้ทำงานได้ตามช่วงวันเวลาที่กำหนด

  หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 11 - 20 ให้ติดต่อ คุณโกเมณ ด่วนก่อนปฏิบัติงาน โทร. 084-9600090

   รายละเอียดการปฏิบัติงาน

     1. สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าตามหน่วยงานพร้อมเก็บคืน
     2. ตรวจสอบเครื่องเก่าที่เก็บคืนมา พร้อมแยกประเภทใช้งานได้และใช้งานไม่ได้
     3. ทำการซ่อมบำรุงเครื่องเก่าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดังเดิม
     4. ช่วยติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ MS Windows และ MS Office และโปรแกรมพื้นฐานในเครื่องใหม่ ก่อนนำไปติดตั้งให้แล้วเสร็จทุกเครื่อง
     5. ช่วยติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ตายรายชื่อและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
     6. รวบรวมเครื่องเก่าที่หมดสัญญาเก็บคืนจากหน่วยงานพร้อมส่งมอบให้บริษัท
     7. ปรับแก้ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

   ฝากประชาสัมพันธ์โดย
   ฝ่ายบริการงานคอมพิวตอร์
   ศูนย์คอมพิวเตอร์